Kömlő

Szátok

Jelen innovatív minta projektünket a két egyedileg, de eltérő kutatás módszertan alapján kiválasztott kiemelkedően magas roma lakossággal rendelkező Nógrád megyei Szátok (kb. 76%) és a Heves megyei Kömlő (kb. 92%) településeken valósítjuk meg.

Prekoncepciónk az, hogy a kiemelkedően magas roma arányú településeken, – ahol már többségben van a kissebség – könnyebb olyan jó gyakorlatokat bevezetni és találni, amelyek mintául szolgálhatnak az egész ország és Európa számára is.

Véleményünk szerint a folyamatosan mért eredmények hatására sikerül olyan jó gyakorlatokat alkotnunk amely az egész Magyarországra vonatkozó következtetések levezetésére alkalmas legyen a megvalósítási helyszínek egyedisége és a helyi célcsoportra szabott jellege mellett.

Alapítványunk saját infrastruktúrával is rendelkezik az első megvalósítási helyszíntől néhány kilométerre, a Nógrád megyei Horpács településen. Gyermek és ifjúsági tábort üzemeltetünk immáron 2014 óta. Itt valósulnak meg hátrányos helyzetűeknek szóló táboraink és programjaink is.

A környéken élő gyerekek, fiatalok esetében azt tapasztaljuk, hogy nagyon fontos számukra egy olyan közösséghez való tartozás érzése, amely motiválja őket, ahol közös élményekben lehet részük, amelyeket sokszor az otthoni környezetben, vagy az iskolában kevésbé tudnak megtapasztalni.

A projektünk átfogó célja a ROMA IDENTITÁS MEGŐRZÉSE, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködések érdekében programok, események, megvalósítása, Roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, intézményeinek, szervezeteinek fejlesztése.

A különböző kultúrák eltérő sajátosságaiból, a különböző nemzetiségek történelmére vonatkozó hiányos ismeretekből adódóan alakulnak ki a kisebbségek, nemzetiségek irányába ható téves beidegződések, sztereotípiák. A sztereotípiák leépítésének hatékony eszköze a másik közösség életének, értékeinek, kultúrájának megismerése, ezért olyan eseményeket, kulturális programokat kívánunk megvalósítani, amelyek ezen sztereotípiákat csökkentik. A projekt eredményeképpen létrejönnek rendszeresen és fenntarthatóan működő kulturális műhelyek, melyek helyszínéül szolgálnak a roma kultúra megismerésének, továbbadásának.

A projekt során, a megvalósítás 3 évében több, mint 100 programot bonyolítunk le, amelyekkel valamivel több, mint 2500 embert kívánunk aktivizálni. Projektünk tervezett tevékenységeiről és céljairól megelőzőleg tájékoztattuk az érintett települési önkormányzatokat, a Kisebbségi Önkormányzatot, és a településeken működő kulturális és oktatási intézményeket, civil szervezeteket.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk az előítéletek csökkentéséhez, az elfogadás növeléséhez, minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához és a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez.

A kömlői és szátoki esélyegyenlőségi programban megfogalmazott célokban tud segíteni a projekt. A két településen nagyszámú a mélyszegénységben élő roma szegregáció, akiknek az integrációja célja a helyi esélyegyenlőségi programnak. A projekt keretében olyan szemléletformáló programok megvalósítását tervezzük, amelyek elősegítik a romák integrációját. A szemléletformáló programok mind a romák számára, mind pedig a nem roma lakosok számára elérhető lesz és egyfajta kohézióra törekednek majd.