Az Együtt Európáért Alapítvány egy dinamikusan fejlődő civil szervezet, amelynek egyik legfontosabb feladata hazánk fejletlenebb régióinak társadalmi felzárkózása. Az elmúlt években sok energiát fordítottunk az X, Y és Z generáció közösségi szerepvállalásának, családi és munkahelyi attitűdjének vizsgálatára, számos kutatást valamint cselekvési tervet készítettünk a témában.

Céljaink elérése érdekében tevékenységünk során szervezetünk egyre nagyobb szerepet vállal olyan szemléletformáló programok kidolgozásában, kutatási, oktatási tevékenységekben, amelyek elősegítik egy tudatos, nyitott gondolkodásmóddal rendelkező társadalom építését. 2014-ben nyitottuk meg gyerektáborunkat Horpácson Európa Ifjúsági Ház névvel (jelenleg Horpácsi Európa Pihenő Központ), amely öko-tudatos, szemléletformáló, hagyományőrző táboroknak ad otthont, amiket hátrányos helyzetű gyermekek bevonásával valósítunk meg.

Gyerektáborunknak köszönhetően sok tapasztalatunk van a térségben élő családok és gyermekek szociokulturális hátteréről, problémáiról. Az alapítvány a táboroztatás és a különböző programok révén jó kapcsolatban áll számos térségben élő családdal, ami megkönnyíti a tervezett projektek megvalósítását. A térség körülményeinek ismerete elősegíti, hogy a tervezett projektet a helyzetfelmérésen túl a meglévő, több éves tapasztalatokra alapozva állítsuk össze.

Szervezetünk több régióban tanodákat üzemeltet hátrányos helyzetű gyermekek számára. Tanodáinkról bővebben: www.tanodacsoport.eu

Szervezetünkről bővebben